Prijava

logo

NAPOMENA: Trenutno smo u postupku dobijanja dozvole od Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske. U skladu sa važećom regulativom, do trenutka dobijanja dozvole od nadzornog organa nismo u mogućnosti pružati Vam usluge sa kriptovalutama na našoj platformi bitnnn.exchange. Hvala na razumijevanju! Vaš Bitnnn Express